|  中文版

| | | | | |
Introduction
Culture
Branch

 

Branch:Beijing     Shanghai     Shandong     Tianjin     Chongqing     Inner Mongolia

       Liaoning     Guangzhou     Nanjing     Suzhou     Wuxi     Heilongjiang

      Wujiang         Hainan         Changzhou      Yanfu       Xian       Shijiazhuang

Kunming       Wuhan       Xuzhou         Shenzhen         Gansu

Office:    Yancheng            NorthWest

  General Contracting Company for the 1st branch  

General Contracting Company for the 3rd branch

General Contracting Company for the 5th branch

General Contracting Company for the 6th branch

© JiangSu Constraution Engineering Group